SƠ CẤP CỨU TRONG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Đây là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các kĩ năng sơ, cấp cứu dành riêng cho đối tượng bạn đọc là các hướng dẫn viên du lịch và các bạn sinh viên đang theo học ngành Hướng dẫn viên du lịch.

Giáo trình: SƠ, CẤP CỨU TRONG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Tác giả: TS. Đỗ Hải Yến và các cộng sự
-----------------------------
Thực hiện sơ, cứu và hỗ trợ y tế ban đầu cho khách du lịch có vấn đề về sức khỏe là một trong những chủ đề có tính thời sự, hiện đang nhận được sự quan tâm của các cơ sở đào tạo, người làm và quản lý du lịch. Mục tiêu đào tạo hướng dẫn viên hay người làm du lịch có kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu cũng đang trở thành một điều kiện bắt buộc cho việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, nghiên cứu và có một giáo trình chính thức, chuyên môn sâu để giải quyết vấn đề ngành này, cho đến nay chưa có một công trình nào chính thức công bố.

Việc đào tạo ra các nhân lực làm du lịch có kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu trong du lịch nhiều khi hỗ trợ khách du lịch và những nhân lực du lịch có liên quan trong bối cảnh y tế cụ thể để: cứu được mạng sống cho khách du lịch, biết cách xử trí các tình huống liên quan đến y tế và sự an toàn trong đoàn khách, tránh sự tổn thương vĩnh viễn hay giảm thiểu chấn thương cho khách du lịch, hỗ trợ việc nhận biết các tình huống y tế có liên quan đến đoàn khách trong khi chờ đợi sự trợ giúp trực tiếp và sâu hơn từ cơ sở y tế gần nhất.
--------------------------------
Các bạn sinh viên Du lịch ơi, cuốn sách này có hữu ích trong hoạt động ngành nghề của các bạn không ạ? Liên hệ với Thư viện để có thể t

 

ìm hiểu thêm về nội dụng của cuốn giáo trình này nhé!

Trân trọng giới thiệu cùng các Thầy cô và các bạn sinh viên!