Chú thíchChú thích
Chú thíchChú thích
Giới thiệu sách
Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa tham dự Hội nghị lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ"
Ngày 7&8/10/2020, Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ" do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh – Nha Trang – Khánh Hòa.
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 5 năm thành lập
Ngày 10-10, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 5 năm thành lập (1-10-2015 - 1- 10-2020).
Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát triển toàn diện
Cùng với việc hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), Đoàn trường Đại học Khánh Hòa đã triển khai nhiều phong trào hành động, phát huy tính xung kích của thanh niên trong tình nguyện vì cộng đồng.