Chú thíchChú thích
Chú thíchChú thích
Giới thiệu sách
Toàn bộ 6 điểm mới của Luật Thư viện 2019 vừa được thông qua
Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vì thế, Luật Thư viện được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 21/11/2019 sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của nhân dân...
Đại hội Tổ Công đoàn Phòng ban 3, nhiệm kỳ 2019 – 2021
Cùng với các Tổ công đoàn trong toàn trường tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của Công đoàn Trường Đại học Khánh Hòa. Sáng ngày 25/10/2019, Tổ Công đoàn phòng ban 3 đã tổ chức đại hội Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2021 tại Phòng họp 1, cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa.
Tập huấn: ""Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử và thư viện số tại Việt Nam"
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người đọc, Hội thư viện Việt Nam, Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn: "Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử và thư viện số tại Việt Nam". Chương trình có sự tham gia của 130 đại biểu đang làm công tác, quản lý thư viên đến từ các trường cao đẳng, Đại học khu
Hội thảo: "Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0"
Trong thời gian qua, việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện. Các thư viện Việt Nam đã và đang chuyển dịch từ mô hình thư viện truyền thống sang mô hình thư viện điện tử, thư viện số hiện đại. Thư viện điện tử đã tạo cơ hội cho người dùng tin có thể tiếp cận vốn tài liệu và nguồn lực thông tin, không bị giới hạn về không gian và th
Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
Tại các thư viện đại học ở nước ngoài, một bước tiến hoá cao hơn của cổng thông tin thư viện chính là cổng kiến thức (knowledge portal - CKT) hay còn gọi là Cổng thông tin tri thức. Đây là “một loại cổng thông tin hỗ trợ có chủ đích và kích thích sự chuyển giao kiến thức, lưu trữ và truy hồi kiến thức, tích hợp kiến thức và ứng dụng kiến thức (ví dụ như quy trình quản lý tri thức) bằng cách cung c