Photocopy, scan và in ấn

1. Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu liên hệ với cán bộ Thư viện để được hỗ trợ. Mỗi lần được phép photo không quá 20% tổng số trang của tài liệu.

2. Quy định photo tài liệu: Tài liệu photo chỉ được dùng duy nhất cho mục đích phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cá nhân theo tinh thần của điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu Trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006) “tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân”.

3. Khi tham khảo tài liệu, không được sử dụng các thiết bị ghi hình để sao chụp tài liệu tại Thư viện khi chưa có sự đồng ý của cán bộ thư viện.

4. Khi sử dụng tài liệu chuyển giao của Trường phải có trách nhiệm bảo mật tài liệu, không được phổ biến thông tin hoặc nội dung toàn văn của tài liệu cho người khác khi chưa có sự cho phép của Lãnh đạo Nhà trường.

5. Tất cả tài liệu của Trường, bạn đọc chỉ được phép đăng ký photo tại Thư viện Trường, không được photo ngoài trường.

6. Thư viện luôn khuyến khích bạn đọc nên sử dụng tài liệu gốc dưới hình thức mua hoặc mượn tài liệu gốc từ Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:

Thư viện Đại học Khánh Hòa

Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (0258)3523420 máy lẻ 107

Email: thuviendaihockhanhhoa@gmail.com