Dịch vụ mượn liên thư viện
   
 
   
Là dịch vụ cho phép người sử dụng của Thư viện Đại học Khánh Hòa được đặt mượn tài liệu từ hệ thống các thư viện có liên kết đối với Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa: Trung tâm Học liệu Cần Thơ, Thư viện các Trường Đại học: Sư phạm, Sư phạm Kĩ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Kiến Trúc, Công nghiệp Thực phẩm, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cao đẳng Công Thương,... 
1. Thời gian sử dụng dịch vụ
 • Thời gian mượn: Tùy Thư viện
2. Phí sử dụng dịch vụ
 • Dịch vụ được cung cấp miễn phí đối với các trường hợp phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo chương trình, kế hoạch của Trường.
3. Cách thức sử dụng dịch vụ
 • Bước 1: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký mượn liên thư viện
 • Bước 2: Kiểm tra email phản hồi của Chuyên viên thư viện trong vòng 36 giờ
 • Bước 3: Nhận, trả tài liệu
4. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ
 • Người mượn cần bảo quản tài liệu đã mượn và chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát, hư hỏng tài liệu.
 • Không được trao đổi tài liệu đã mượn với người khác.
 • Xem thời gian trả tài liệu để trả tài liệu đúng hạn.
5. Thông tin liên hệ
 • Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:
 • Thông tin liên hệ:

  Thư viện Đại học Khánh Hòa

  Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa

  Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng - Nha Trang - Khánh Hòa

  Điện thoại: (0258)3523420 máy lẻ 107

  Email: ttttv@ukh.edu.vn; thuviendaihockhanhhoa@gmail.com