CSDL liên kết

1. CSDL QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 2. THƯ VIỆN HỌC LIỆU MỞ VIỆT NAM
 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
 
 

Danh sách các thư viện liên kết với Thư viện Trường Đại học                                                         Khánh Hòa

Stt

Thư viện trong hệ thống liên kết

Địa chỉ Website

Phiếu đăng ký sử dụng dich vụ liên kết thư viện

1

Thư viện ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM

http://thuvien.hcmute.edu.vn/

 

 

 

 

 

Bạn đọc đặt mượn tài liệu của các thư viện trong hệ thống liên kết qua phiếu đăng ký  sau:

 

http://bit.ly/2FGaEXB

 

 

 

 

 

 

 

2

Thư viện Đại học Cần Thơ

https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-home.html 

3

Thư viện Đại học Sư Phạm TP.HCM

http://lib.hcmup.edu.vn/ 

4

Thư viện Đại học Kiến Trúc TP.HCM

http://lib.uah.edu.vn/

5

Thư Viện CĐ Công Thương TP.HCM

http://thuvien.hitu.edu.vn/

6

Thư viện Đại học Khánh Hòa

http://lib.ukh.edu.vn/

7

Thư viện Đại học Bình Dương

http://lib.bdu.edu.vn/ 

8

Thư viện Đại học Đồng Nai

http://dnulib.edu.vn/

9

Thư viện Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

http://bvu.edu.vn/web/thu-vien 

10

Thư viện tỉnh Khánh Hòa

http://thuvienkhanhhoa.gov.vn/

 

Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ

 • Người mượn cần bảo quản tài liệu đã mượn và chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát, hư hỏng tài liệu.
 • Không được trao đổi tài liệu đã mượn với người khác.
 • Xem thời gian trả tài liệu để trả tài liệu đúng hạn.
           Thông tin liên hệ
 • Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ của các Thư viện bạn hoặc
 • Thư viện Đại học Khánh Hòa

  - Cô Nguyễn Thị Hải Hưng - Email: nguyenthihaihung@ukh.edu.vn

  Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa

  - Cô Nguyễn Minh Chi  - Email: nguyenminhchi@ukh.edu.vn

  Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng - Nha Trang - Khánh Hòa

  Email: thuviendaihockhanhhoa@gmail.com