Hỏi đáp nhanh

1. Thư viện ở đâu?

- Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh – Nha Trang – Khánh Hoà

- Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng – Nha Trang – Khánh Hoà

2. Thư viện có những phòng nào? Thời gian phục vụ?


- Phòng đọc cơ sở 1:

         + Tầng 1: Khu vực tự học. Thời gian phục vụ: Theo quy định của thư viện. Khu vực tự học với máy tính. Thời gian phục vụ: Theo quy định của thư viện


         + Tầng 2: Phục vụ Sách tra cứu, Sách Ngoại văn, Sách chuyên ngành: Chính trị, Lịch sử, Du lịch, nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ,… hời gian phục vụ theo quy định của thư viện.

- Phòng đọc cơ sở 2: Phục vụ Sách chuyên ngành: Chính trị, Lịch sử, Du lịch, nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ. Thời gian phục vụ theo quy định của thư viện.

3. Điều kiện sử dụng thư viện?


         Bạn đọc phải có thẻ thư viện. Giảng viên, cán bộ dùng thẻ cán bộ
Học viên, sinh viên khóa mới phải tham dự lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện.

4. Thư viện có tài liệu gì? Dịch vụ gì?

         - Xem website tab Dịch vụ

5. Có thể sử dụng thư viện tại nhà được không?

         Bạn đọc có thể tra cứu tại liệu hiện có tại thư viện, trong trường hợp tài liệu có bản điện tử thì sử dụng thư viện điện tử để mượn trả tài liệu, đối với tài liệu chƣa số hóa, có thể theo dõi số lượng hiện có. Bạn đọc có thể theo dõi lịch sử mượn trả, gia hạn trực tuyến. Chi tiết xem các Hướng dẫn sử dụng tài khoản, Hướng dẫn tra cứu Opac, Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử.

6. Được mượn tài liệu trong bao lâu? Gia hạn như thế nào?

Sách giáo trình được mượn 60 ngày. Được gia hạn 1 lần, bắt đầu được gia hạn từ ngày thứ 55. Số ngày được gia hạn là 10 ngày.

- Sách tham khảo được mượn 14 ngày.

- Sách ngoại văn được mượn 14 ngày.

- Sách từ điển, luận văn, luận án, đề tài tốt nghiệp và tài liệu nghiên cứu khoa học chỉ được đọc tại chỗ.

- Bạn đọc đến trực tiếp thư viện mượn trả, gia hạn sách hoặc có thể tiến hành gia hạn online.

7. Mất thẻ thư viện cần phải làm gì?


         - Báo ngay với Thư viện khi phát hiện mất thẻ để khóa thẻ

         - Liên hệ với Thư viện làm thủ tục làm lại thẻ

8. Thủ tục sử dụng thư viện?

         Xem Hướng dẫn sử dụng thư viện

9. Sử dụng thư viện điện tử như thế nào?

         - Xem phần Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử  hoặc xem trực tuyến tại website của thư viện.

10. Sinh viên khóa mới đến sử dụng thư viện như thế nào?

         - Sinh viên đầu khóa phải đăng ký học lớp Hƣớng dẫn sử dụng thư viện. Đại diện Ban cán sự lớp sẽ đến thư viện liên hệ về việc làm thẻ Thư viện và đăng ký lớp Hướng dẫn cho tập thể lớp.

         - Trực tiếp: Tại quầy tiếp tân

11. Thư viện có cho phép photo tài liệu không? Quy định và giá cả?

         - Có. Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu tại chỗ liên hệ Cán bộ thư viện ở quầy phục vụ. Quy định photo tài liệu như sau:

         + Sách, tài liệu tham khảo, giáo trình: được phép sao chụp 10% nội dung của tài liệu. Riêng đối với tài liệu quý hiếm, tài liệu đang bị hư hỏng, tài liệu in dạng tờ rời không được mượn ra ngoài sao chụp

         +  Báo – tạp chí: được phép sao chụp 100% nội dung của bài trích.

         +  Luận văn-luận án, đề tài nghiên cứu không được mang ra ngoài sao chụp. Bạn đọc chỉ đƣợc yêu cầu photo, scan/in duy nhất 1 bản không quá 10% nội dung của tài liệu tại phòng Tạp chí – Luận văn của thư viện.

         + Tài liệu hạn chế, tài liệu đa phƣơng tiện (CD-ROM): không được phép sao chép.

12. Thư viện có thể giúp tôi tìm tài liệu chuyên ngành để nghiên cứu hoặc làm luận văn không?

         -
 Có. Bạn có thể liên hệ dịch vụ tìm tin để được hỗ trợ. Trực tiếp: Cán bộ trực quầy tại thư viện cơ sở 1 và thư viện cơ sở 2

         Email: thuviendhkh@gmail.com


13. Liên hệ hoặc góp ý với thư viện bằng cách nào?

        - Liên hệ

         + Trực tiếp: tại 2 cơ sở của thư viện

         + Trực tiếp: tại sổ góp ý từng phòng.


         + Email: thuviendaihockhanhhoa@gmail.com


         - Hotline: huynhthithuthao@ukh.edu.vn