Tài liệu in

Tài liệu dạng in của Thư viện bao gồm đa dạng các xuất bản phẩm dạng in: sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phẩm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí tại các khu vực:

  • Cơ sở 1: Kho sách tầng 2, số 01 Nguyễn Chánh – Lộc Thọ - Nha Trang – Khánh Hòa
  • Cơ sở 2: Kho sách dãy nhà C, số 52 Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang, Khánh Hòa

Cách thức sử dụng

  • Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho
  • Bước 2: Vào kho lấy tài liệu
  • Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (nếu có)
  • Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức
  • Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in

Chính sách sử dụng

Đọc tại Thư viện và/hoặc cho mượn tài liệu về nhà tùy từng tài liệu cụ thể.