Thời gian hoạt động

Thời gian làm việc của Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa                 tại 2 cơ sở:

Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa

Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng - Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Cơ sở 1 Cơ sở 2
Buổi sáng: 7.00 - 11h.30 Buổi sáng: 7.00 - 11h.30
Buổi chiều: 14h00 - 17h00 Buổi chiều: 14h00 - 17h00

Lưu ý:  Sẽ có thông báo về ngày nghỉ hoặc thay đổi lịch làm việc của thư viện trên website và facebook của thư viện.