NỘI QUY THƯ VIỆN

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa ban hành Hệ thống nội quy của Nhà trường theo Quyết định số 119/QĐ-ĐHKH, trong đó có 3 nội quy liên quan công tác của Thư viện:

1. Nội quy Thư viện

2. Nội quy Phòng máy Thư viện

3. Nội quy Meeting Room

Nội dung cụ thể tại đây: tải về.