NỘI QUY THƯ VIỆN

1. QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG, THẺ VÀ TÀI KHOẢN THƯ VIỆN

 1.1. Quy định về người sử dụng                                                      

            - Người sử dụng Thư viện Trường Đại học Khánh Hoà là cán bộ quản lí, giảng viên, học viên, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường Đại học Khánh Hoà (gọi chung là người sử dụng);

          - Các cá nhân có nhu cầu sử dụng Thư viện cho mục đích nghiên cứu phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản và được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hoà;

1.2. Quy định về thẻ thư viện

            - Thẻ Thư viện được tích hợp trong thẻ Cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên;  

           - Để được kích hoạt tài khoản sử dụng Thư viện, người sử dụng phải tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện.

            - Không cho mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác, mất thẻ và tài khoản phải báo ngay cho cán bộ thư viện để khoá thẻ và tài khoản. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về số tài liệu mượn bằng thẻ và tài khoản của mình.

           - Tài khoản và thẻ thư viện được cấp cho mỗi người sử dụng có thời hạn theo khóa học.

2. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN

2.1. Quy định về sử dụng tài nguyên thông tin của Thư viện

 • Quy định chung

           - Người sử dụng có quyền truy cập và khai thác nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện theo chính sách và hướng dẫn của Thư viện để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh;

          - Người sử dụng có trách nhiệm trả tài liệu đúng hạn, bảo quản tài liệu của Thư viện, cung cấp các thông tin phản hồi về chất lượng tài liệu để Thư viện có giải pháp khắc phục kịp thời; nếu để mất, gây hư hỏng, … phải bồi thường theo quy định của Thư viện;

           - Tài liệu dạng số và điện tử được phục vụ trong hệ thống mạng nội bộ của Trường, các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường;

          - Tài nguyên thông tin của Thư viện phục vụ theo đúng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các qui định khác có liên quan.

 • Quy định tại phòng đọc, phòng tự học

         - Để tư trang, tài liệu cá nhân tại tủ giữ đồ, tự bảo quản tiền và tài sản cá nhân.

         - Tuyệt đối không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa có sự đồng ý của cán bộ thư viện. Tuyệt đối không tráo đổi vị trí của tài liệu trên kệ. Sử dụng xong, để tài liệu vào đúng nơi qui định.  

         - Trao đổi, thảo luận nhóm với âm lượng vừa đủ, hạn chế gây tiếng ồn làm ảnh hưởng tới người xung quanh.

 • Quy định về mượn trả tài liệu

         - Sách giáo trình được mượn 60 ngày. Được gia hạn 1 lần, bắt đầu được gia hạn từ ngày thứ 55. Số ngày được gia hạn là 10 ngày.

          - Sách tham khảo được mượn 14 ngày.

          - Sách ngoại văn được mượn 14 ngày.

         - Sách từ điển, luận văn, luận án, đề tài tốt nghiệp và tài liệu nghiên cứu khoa học chỉ được đọc tại chỗ.

2.2. Quy định về sử dụng dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện

       - Chỉ sử dụng hệ thống máy tính của thư viện để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu và giải trí lành mạnh. Tuyệt đối không cài đặt hoặc can thiệp vào phần cứng, phần mềm của máy tính. Khi máy tính xãy ra sự cố, không tự ý sửa chữa và cần báo ngay với cán bộ thư viện.

      - Khi sử dụng xong phải tắt máy, sắp xếp chuột, bàn phím, ghế ngồi ngăn nắp.

      - Đối với các dịch vụ có thu phí, người sử dụng phải thanh toán phí theo biểu phí và chính sách thanh toán hiện hành của Thư viện;

2.3. Quy định về quyền và trách nhiệm của người sử dụng và Thư viện

2.3.1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

 • Quyền lợi của người sử dụng
 • Được sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện;
 • Tham gia các sự kiện, chương trình do Thư viện tổ chức;
 • Đề nghị các yêu cầu cải thiện cho các hoạt động của Thư viện.
 • Trách nhiệm của người sử dụng
 • Sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và các trang thiết bị của Thư viện theo đúng chính sách, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện;
 • Để túi xách, vật dụng cá nhân đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân;
 • Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn trong Thư viện, lịch sự trong giao tiếp, sử dụng điện thoại đúng nơi quy định, mặc trang phục theo quy định của Trường;
 • Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Thư viện; Giữ gìn vệ sinh và mỹ quan trong Thư viện, bỏ rác đúng nơi quy định, sắp xếp ghế ngay ngắn sau khi sử dụng;

      - Trao đổi, thảo luận nhóm trong các khu vực được phép (phòng học nhóm, phòng tự học, ...) với âm lượng vừa đủ không làm ảnh hưởng tới người khác.

 • Khi mất thẻ hoặc quên thông tin tài khoản sử dụng Cổng thông tin Thư viện, người sử dụng liên hệ với Thư viện để được hướng dẫn.

2.3.2. Quyền và trách nhiệm của Thư viện

 • Quyền hạn của Thư viện

            - Lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm nội quy, các qui định, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện và đề xuất Khoa, Phòng CTHS-SV, Phòng TTPC & ĐBCL xử lý theo quy định của Trường.

 • Trách nhiệm của Thư viện

            - Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ chất lượng, phù hợp với các đối tượng người sử dụng;

           - Không ngừng cải tiến chất lượng hoạt động để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn;

           - Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, thực hiện các dịch vụ theo đúng các thủ tục và hướng dẫn đã ban hành;

          - Chấp hành các qui định về đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

2.4. Quy định về chấp hành luật sở hữu trí tuệ

            - Chấp hành mọi quy định về luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài liệu của thư viện.

            - Không sao chụp tài liệu thư viện khi chưa được phép.

3. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY

3.1. Các hành vi vi phạm tại Thư viện

           - Mang sách ra khỏi phạm vi Thư viện khi chưa được sự đồng ý của cán bộ Thư viện;

           - Mang sách mượn về nhà khi chưa thực hiện thủ tục mượn thành công;

         - Cho người khác mượn Thẻ thư viện, cung cấp thông tin tài khoản sử dụng Thư viện cho người khác;

           - Mượn tài liệu về nhà quá hạn trên 03 lần/năm học;

           - Mang đồ ăn, nước uống vào Thư viện, gác chân lên bàn, ghế;

         - Có các hành động phản cảm, thiếu văn minh, gây ồn ào, mất trật tự, ngủ trong Thư viện;

         - Không có ý thức bảo vệ tài sản của Thư viện (viết, vẽ lên bàn ghế, thiết bị của Thư viện; ghi chú lên tài liệu của Thư viện; sao chép tài liệu của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;...)

      - Tự ý điều chỉnh các trang thiết bị của Thư viện khi chưa được phép;          

          - Sử dụng Thư viện không đúng với chính sách, thủ tục và hướng dẫn đã ban hành;

          - Tự ý cài đặt các chương trình vào máy tính của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;

        - Truy cập vào website có nội dung bị nghiêm cấm, truyền đi những thông tin có tính chất nguy hại đến an ninh quốc gia, hoặc có hành vi phá hoại hệ thống mạng của Thư viện.

3.2. Xử lý các hành vi vi phạm

       - Khóa thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện trong vòng 03 tháng khi vi phạm 05 khoản đầu tiên thuộc mục 3.1 trong điều 3 của Nội quy này;

      - Khóa thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện trong vòng 06 tháng khi vi phạm 05 khoản tiếp theo thuộc mục 3.1 trong điều 3 của Nội quy này;

     - Vi phạm khoản cuối cùng thuộc mục 3.1 trong điều 3 của Nội quy này thì tùy vào mức độ nghiêm trọng, Thư viện sẽ chuyển Phòng CTHS-SV xử lý kỷ luật theo Qui chế công tác sinh viên hiện hành của Nhà trường

    - Các trường hợp gây hư hỏng, làm mất tài sản của Thư viện phải bồi thường theo biểu phí các dịch vụ của Thư viện và giá trị của tài sản tại thời điểm hiện tại;

   - Các trường hợp vi phạm những điều bị nghiêm cấm tại Thư viện ngoài việc bị xử lý theo mục 3.2, Thư viện chuyển Phòng CTHS-SV xử lý kỷ luật theo Qui chế công tác sinh viên hiện hành của Nhà trường.

4. LIÊN HỆ

         Thư viện tiếp nhận ý kiến đóng góp của người sử dụng tại các kênh sau:

      - Email công vụ: tttv@ukh.edu.vn hoặc thuviendaihockhanhhoa@gmail.com

      - Sổ thư góp ý tại các khu vực phục vụ bạn đọc.