Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học
Tại các thư viện đại học ở nước ngoài, một bước tiến hoá cao hơn của cổng thông tin thư viện chính là cổng kiến thức (knowledge portal - CKT) hay còn gọi là Cổng thông tin tri thức. Đây là “một loại cổng thông tin hỗ trợ có chủ đích và kích thích sự chuyển giao kiến thức, lưu trữ và truy hồi kiến thức, tích hợp kiến thức và ứng dụng kiến thức (ví dụ như quy trình quản lý tri thức) bằng cách cung c
Hội thảo: "Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0"
Trong thời gian qua, việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện. Các thư viện Việt Nam đã và đang chuyển dịch từ mô hình thư viện truyền thống sang mô hình thư viện điện tử, thư viện số hiện đại. Thư viện điện tử đã tạo cơ hội cho người dùng tin có thể tiếp cận vốn tài liệu và nguồn lực thông tin, không bị giới hạn về không gian và th
Suy nghĩ về cách thức tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện trong các trường cao đẳng, đại học
Dịch vụ không chỉ đem lại lợi ích cho người tổ chức mà còn đem lại tiện ích cho người sử dụng. Không nằm ngoài quy luật đó, đứng trước công cuộc đổi mới giáo dục với những yêu cầu ngày càng cao trong công tác giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ, trung tâm thông tin – thư viện các trường cao đẳng, đại học phải luôn nỗ lực tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, những th
Lễ kí kết chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa thư viện các trường Đại học khu vực phía Nam
Hợp tác chia sẻ và trao đổi thông tin đang là xu thế chung hiện nay. Xu thế hợp tác này không chỉ diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hay khoa học và công nghệ mà còn diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục việc chia sẻ thông tin sẽ tạo động lực cho đổi mới, thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tri thức, tăng cường sáng tạo, mở rộng phạm vi tiếp
Toàn bộ 6 điểm mới của Luật Thư viện 2019 vừa được thông qua
Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vì thế, Luật Thư viện được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 21/11/2019 sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của nhân dân...
Kết quả cuộc thi "Khoảnh khắc UKH"
Sau hơn 2 tháng phát động sôi nổi, cuộc thi "Khoảnh khắc UKH" đã nhận được nhiều tác phẩm chất lượng của các tác giả đến từ các Khoa của Trường Đại học Khánh Hòa. Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam do Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức vào sáng 6/1/2018, kết quả chung cuộc đã được công bố như sau: