Thông báo v/v hổ trợ tài liệu phục vụ giảng dạy và học trực tuyến

           Kính gửi: Quý Thầy/cô!

         Nhằm hổ trợ tài liệu kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy trực tuyến, Thư viện tiếp nhận yêu cầu cung cấp tài liệu số (tài liệu điện tử) các giáo trình và tài liệu tham khảo của quý Thầy/ cô.

         Quý Thầy/ cô có nhu cầu về tài liệu (bao gồm giáo trình/ sách tham khảo) vui lòng gửi thông tin về địa chỉ:

            Email: nguyenthihaihung@ukh.edu.vn

   Trân trọng./.