Thông báo về việc mượn - gia hạn tài liệu năm học 2019-2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MƯỢN - GIA HẠN TÀI LIỆU

1. Về việc mượn tài liệu: Hiện nay Thư viện sử dụng thẻ sinh viên tích hợp với thẻ thư viện dùng để mượn tài liệu thư viện ở cả 2 cơ sở. Đối với sinh viên năm nhất trong thời gian chưa được cấp thẻ sinh viên, các bạn sinh viên cần nhớ mã số sinh viên của mình và mang theo chứng minh nhân dân của mình để mượn tài liệu.

2. Về việc gia hạn tài liệu và gia hạn tài liệu online: các bạn sinh viên cần nắm rõ các yêu cầu sau:
- Đọc kĩ về chính sách mượn/trả/gia hạn cho từng loại hình tài liệu tại địa chỉ website thư viện: http://lib.ukh.edu.vn
- Để gia hạn online bạn đọc cần đăng nhập tài khoản trên website của thư viện tại địa chỉ: http://lib.ukh.edu.vn
- Việc gia hạn chỉ thành công khi được tiến hành trước thời điểm hết hạn mượn tài liệu 1 ngày.

3. Kể từ tháng 9/2019 bạn đọc mượn sách quá hạn sẽ bị phạt 500 đồng/tài liệu/ngày (Các bạn sinh viên chú ý hỏi về thời hạn mượn sách trước khi cầm sách ra khỏi thư viện để tránh bị phạt).

Chúc các bạn học tập tốt và luôn đồng hành cùng thư viện!