Thông báo về việc sử dụng phòng, trang thiết bị của Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa

           Để hỗ trợ cán bộ, giảng viên sử dụng triệt để phòng, trang thiết bị thư viện trong việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Mời Quý thầy cô liên hệ với các chuyên viên của đơn vị để được hổ trợ tốt nhất.

           1. Đăng ký phòng Meeting Room – Tầng 2 CS1

                        Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hải Hưng

                        ĐT: 0902.543.425

                        Email: nguyenthihaihung@ukh.edu.vn

           2. Đăng ký phòng Tự học, Phòng Internet – Tầng 1 CS1

                        Liên hệ: Cô Võ Thị Kim Liên

                        ĐT: 0989.032.554

                        Email: vothikimlien@ukh.edu.vn

          3. Thư viện CS2

                       Liên hệ: Cô Nguyễn Minh Chi

                       ĐT: 0937.730.754    

                       Email: nguyenminhchi@ukh.edu.vn

              Trân trọng cảm ơn !