Lịch đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH 2018
  1. Xét tuyển đợt 1: Điều chỉnh nguyện vọng các ngành đại học và cao đẳng Sư phạm: 19-28/07/2018. Nhận hồ sơ xét tuyển các ngành cao đẳng ngoài Sư phạm: 15-26/07/2018. Công  bố kết quả trúng tuyển: Trước 17g ngày 06/08/2018. Thí sinh xác nhận nhập học: Trước 17g ngày 12/08/2018. Nhập học ngày 07/09/2018.
  2. Xét tuyển bổ sung đợt 1: 15-24/08/2018 nhận hồ sơ xét tuyển tất cả các ngành
  3. Xét tuyển bổ sung đợt 2: 05-14/09/2018 nhận hồ sơ xét tuyển tất cả các ngành.

Hotline: 0914 186 801