Thông tin Hội nghị, Hội thảo khoa học

Nhằm mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của CB-GV, phục vụ định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển Trường, Nhà trường khuyến khích CB-GV tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế.
Với mục đích và ý nghĩa trên, Phòng QLKH Kính gửi đến quý Thầy Cô và các đơn vị trong Trường thông tin về các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế được các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Các hiệp hội khoa học, Các Trung tâm nghiên cứu,... của Việt Nam và Thế giới tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. 
Để biết thêm thông tin chi tiết quý thầy cô xem chi tiết link bên dưới:
1. http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=a1896856-ce82-4088-814b-471993904ad9
2. http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=e85acab4-0d79-4359-b684-07e472f2452e
3. http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/en-US/news/Moi-viet-bai-cho-HTKH-quoc-te-Nghien-cuu-va-giang-day-tieng-Viet-va-Viet-Nam-hoc-trong-truong-dai-hoc-1-708-17185
4. http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=b3293bf3-c139-447a-85c8-c80a70fbf987
5. http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/en-US/news/Moi-viet-bai-hoi-thao-Dao-duc-nghien-cuu-trong-KHXH-Viet-Nam-Nhung-cach-tiep-can-va-kha-nang-trien-khai-1-708-17221