Mã số chuẩn quốc tế ISSN của Tạp chí khoa học Đại học Khánh Hòa

Ngày 12 tháng 09 năm 2017, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho Tạp chí khoa học Đại học Khánh Hòa với mã số ISSN 2588-1353.

Tạp chí khoa học Đại học Khánh Hòa xin thông báo đến quí độc giả, quí thầy cô, các nhà khoa học trong và ngoài nước thông tin trên. Được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cấp mã số ISSN là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, khẳng định chất lượng, uy tín của Tạp chí khoa học Đại học Khánh Hòa.