Thư viện là một trong số các đơn vị đạt danh hiệu tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng của Nhà trường.

            Chiều ngày 25/10/2023, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm chất lượng; Triển khai kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng năm học 2023 - 2024, các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài. Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Phan Phiến - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì, chỉ đạo hội nghị cùng tất cả các đơn vị, tổ chức đoàn thể, …

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023, một năm có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là sự đồng lòng của các đơn vị, các thành viên trong Trường đã nỗ lực đạt được giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hai chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

         Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến góp ý, thảo luận, trao đổi của các đại biểu tham dự. Những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 là nền tảng bước đầu cho định hướng phát triển của Nhà trường cho các năm tiếp theo.

          Nhân dịp này, nhà trường đã quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng của Nhà trường. Sự ghi nhận này chắc chắn sẽ là động lực cho các đơn vị, những cán bộ, viên chức và người lao động nói chung, Thư viện nói riêng tiếp tục nỗ lực, cống hiến trong công tác bảo đảm chất lượng của Nhà trường.

             

    TS. Phan Phiến trao giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BĐ&KĐCLGD năm học 2022 - 2023                                                   

                                                                                                                  (Ảnh: Hoài Văn)                                                                                                                                                                                     Thư viện