Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Hành chính – Thư viện

          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng". Chính vì vậy mà Chi bộ Hành chính – Thư viện luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ.

         Sau một khoảng thời gian phấn đấu trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đoàn thể. Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa, Chi bộ Hành chính – Thư viện đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Mai Xuân Phương vào lúc 14h00 ngày 10/5/2023 tại Phòng họp 1.

        Đến dự Lễ kết nạp, có Tiến sĩ Phan Phiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà Trường cũng là đảng viên của Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Hành chính – Thư viện cùng toàn thể Đảng viên chi bộ.

        Đồng chí Huỳnh Thị Thu Thảo – Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên, nêu nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên cũng như phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới.

        Sau khi được nhận quyết định, đồng chí đảng viên mới - Mai Xuân Phương - đã tuyên thệ 4 nhiệm vụ của người đảng viên hứa phấn đấu trung thành với đường lối của Đảng, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác,… xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

     

                      

                              Chi bộ chụp ảnh kỉ niệm Lễ kết nạp Đảng viên mới

        Buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp với mong muốn đồng chí đảng viên mới tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình trong mọi hoạt động, phấn đấu là tấm gương cho các đồng nghiệp trong đơn vị; Chi bộ Hành chính – Thư viện hoàn thành tốt công tác phát triển như Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra./.

                                                                                 Huỳnh Thị Thu Thảo