Đại hội Tổ công đoàn Hành chính - Thư viện nhiệm kỳ 2023 - 2028

        Chiều ngày 22/03/2023, Đại hội Tổ công đoàn Hành chính – Thư viện nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức. Đến dự đại hội có đồng chí Phan Phiến – Phó Bí thư đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Lê Văn Thành – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng Ủy - Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng 30/39 công đoàn viên.

       Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí: Đồng chí Huỳnh Thị Thu Thảo – Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hưng – Tổ trưởng Tổ công đoàn, đồng chí Trần Thị Kim Thoa – Thư kí đại hội.

        Đại diện Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hải Hưng – Tổ trưởng Tổ công đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2021-2023: Tổ công đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn được khen thưởng, thành tích đạt được là sự đóng góp của toàn thể công đoàn viên trong Tổ dưới sự lãnh đạo Tổ trưởng Tổ công đoàn. Tổ đã phát huy tinh thần dân chủ, cộng đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn. Đặc biệt đó là sự kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong hoạt động giữa tổ Công đoàn và Chính quyền dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Hành chính – Thư viện; Sự quan tâm thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã góp phần đáng kể để Tổ công đoàn Hành chính – Thư viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào những thành tích chung của công đoàn trường trong những năm qua.

        Đại hội đã thể hiện sự nhất trí cao, sôi nổi đóng góp vào các nội dung, các mục tiêu, chỉ tiêu với một số giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình mới của Tổ công đoàn. Đồng chí Huỳnh Thị Thu Thảo – Bí thư Chi bộ ghi nhận ý kiến đóng góp của các công đoàn viên, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch công đoàn cơ sở và thảo luận thông qua các chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

        Một số chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ:

          1. Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.

          2. 10% CĐV đạt XS, 30% CĐV được các cấp khen thưởng (XS tiêu biểu).

          3. Kết nạp 100% NLĐ vào tổ chức CĐ & trong nhiệm kỳ giới thiệu 1-2 CĐV ưu tú để phát triển đảng

        4. 100% CĐV thực hiện tốt DS-KHHGĐ và tham gia đóng góp các cuộc vận động, công tác xã hội từ thiện.

          5. 100% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

          6. 100% nữ CĐV đạt danh hiệu 2 giỏi

          Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Tổ Công đoàn Hành chính – Thư viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn 02 đồng chí: Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hải Hưng có đủ tiêu chuẩn và tinh thần trách nhiệm vào Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn Hành chính – Thư viện và Bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kì 2023 - 2018

                                         

                 Hình 1: Đ/c Huỳnh Thị Thu Thảo - Bí thư Chi bộ tặng hoa Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn 

         Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền – Tổ trưởng Tổ công đoàn nhận nhiệm vụ - ghi nhận, kế thừa và tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của Tổ công đoàn Hành chính – Thư viện để phát triển vững mạnh hơn nữa.

     

Hình 2: Tổ công đoàn Hành chính - Thư viện chụp hình lưu niệm

                                        Thư viện