Chi hội Phòng ban 3 đạt danh hiệu tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học – Khuyến tài

           Sáng ngày 24/6/2022, Hội nghị Khuyến học - Khuyến tài Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức tại Phòng 206B nhằm đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kì 2016 – 2021 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2022 – 2025.

          Đến dự hội nghị có đại diện Hội khuyến học Tỉnh, về phía Trường Đại học Khánh Hòa có Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình – Chủ tịch Hội Khuyến học cùng các thành viên trong BCH, thành viên Hội khuyến học của Trường.

          Chi hội Phòng ban 3 là 1 trong 5 đơn vị đạt danh hiệu tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học – Khuyến tài và cá nhân cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Chi hội Trưởng chi hội Phòng ban 3 là 1 trong 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học – Khuyến tài nhiệm kì 2016 – 2021.

         Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2022 – 2025 và bầu ra BCH Hội Khuyến học – Khuyến tài nhiệm kì 2022 – 2025, hi vọng công tác Khuyến học – Khuyến tài của Trường luôn kế thừa và phát triển và Chi hội Hành chính – Thư viện (kiện toàn tên cũ) luôn giữ vững và phát triển hơn nữa với sự điều hành của cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Chi hội trưởng, cô Nguyễn Thị Hải Hưng – chi hội phó trong nhiệm kì 2022 – 2025.

         Một số hình ảnh trong Hội nghị Khuyến học - Khuyến tài Trường Đại học Khánh Hòa.

                                  

         Hình 1: Các chi hội nhận danh hiệu tập thể có thành tích xuất sắc trong 

                         công tác Khuyến học – Khuyến tài nhiệm kì 2016 - 2021

                        

                 Hình 2: Ra mắt BCH, thành viên Hội Khuyến học - Khuyến tài

                                             nhiệm kì 2022 - 2025

                                                                                Thư viện