Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

        TĐKT - Kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa (Ban Thi đua - Khen thưởng, nay là Sở Nội vụ), qua đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Kết quả kiểm tra, giám sát là một trong những căn cứ quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng của đơn vị. Nhưng công tác kiểm tra, giám sát cũng cần kết hợp phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để vừa ghi nhận thành tích kịp thời, vừa tuyên truyền, nhân rộng, qua đó lan tỏa phong trào thi đua. Việc tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua là công việc cần được quan tâm, thực hiện thường xuyên; không thể đợi đến kỳ sơ kết, tổng kết mới thực hiện.

            

         Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho PGS TS Lê Thị Phương Ngọc tại Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

        Xác định rõ tầm quan trọng của công tác này, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra từ năm 2018 đến năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (theo dõi cụm, khối thi đua của tỉnh), thành viên Đoàn kiểm tra theo dõi, đi thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (riêng năm 2020, 2021, do tình hình dịch Covid-19 nên triển khai kiểm tra qua hồ sơ một số cơ quan, đơn vị), trực tiếp gặp các gương điển hình tiên tiến để nắm cụ thể, chính xác những việc làm sáng tạo, hiệu quả cho cơ quan, đơn vị, sự lan tỏa trong cộng đồng,...từ đó có cơ sở thẩm định kết quả, tổng hợp báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng.

       Hằng năm, Sở Nội vụ tham mưu lựa chọn từ 10% - 15% các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tổng số 184 cơ quan thuộc 24 cụm, khối thi đua thuộc tỉnh để kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị. Đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, khắc phục những mặt còn hạn chế, giúp các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; đồng thời, kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến qua kiểm tra, giám sát.

        Cụ thể, năm 2018, Đoàn kiểm tra, giám sát đã triển khai ở 14 cơ quan, đơn vị, phát hiện, đề nghị khen thưởng 5 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2019, Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 18 cơ quan, đơn vị, phát hiện, đề nghị khen thưởng 27 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2020, Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 10 cơ quan, đơn vị, phát hiện, đề nghị khen thưởng 8 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

                  

                  Tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc

                                      Phân viện Thú y miền Trung

        Sau khi các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức trao thưởng nhân dịp sơ kết, tổng kết hoặc những ngày lễ, kỷ niệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các gương điển hình tiên tiến được khen thưởng, tuyên dương tại hội nghị, đưa lên trang tin điện tử hoặc bảng vàng truyền thống, vinh danh (nếu có) của đơn vị.

        Những nhân tố mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh bặng Bằng khen ghi nhận thành tích kịp thời và là cơ sở để chọn lựa các điển hình tiên tiến giới thiệu tham dự các hội nghị báo cáo điển hình tại Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Tiêu biểu như bà Lê Thị Như Phượng, kỹ sư nuôi trồng thủy sản, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hải Nha Trang thành công trong việc tìm tòi, nghiên cứu nuôi sinh sản 13 loài cá biển có giá trị kinh tế cao, giúp chủ động sản xuất được nguồn giống cá biển. Bà Phượng được bà con nuôi trồng thủy sản ví như “bà đỡ” cho ngư dân. Anh Phạm Đức Thanh, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã tự nghiên cứu, cải tiến xe gom rác trên bãi biển Nha Trang...  Một số cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa giới thiệu và tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức tại Hà Nội.  

         Để nhân rộng cách làm, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã xây dựng văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, áp dụng và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến, xuất sắc để động viên khen thưởng kịp thời. Trong văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hằng năm, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã lưu ý các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền trong các hội nghị ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng để nhân rộng sáng kiến; đồng thời đưa tin, bài tuyên truyền qua các hoạt động như: Ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua; kiểm tra, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng đột xuất,... tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Một số huyện, thị xã, thành phố (Vạn Ninh, Khánh Sơn,...) đã ban hành kế hoạch kiểm tra kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến xuất sắc để động viên khen thưởng thuộc phạm vi của đơn vị. Điểm mới này cũng đã được chia sẻ với các Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; được Đoàn Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng ghi nhận trong Thông báo kết luận thanh tra năm 2018 tại Khánh Hòa, được đề xuất, ghi nhận điểm cộng trong phần đánh giá điểm mới, cải tiến trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2020.

         Năm 2021, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục kiểm tra 19 cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp (trong đó, kiểm tra trực tiếp 13 cơ quan, đơn vị; 6 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra qua hồ sơ gửi về Sở Nội vụ do tình hình COVID-19 nên không đi kiểm tra trực tiếp), qua đó phát hiện, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc.

         Tính từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có 53 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tổ hợp tác, hợp tác xã... được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

       Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kết hợp phát hiện điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng những điển hình tiên tiến qua kiểm tra, giám sát kịp thời, thời gian tới, Sở Nội vụ Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, nhân rộng cách làm hay nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.                                            

                                                                         Văn Ngọc Sen

                                               Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

                                 http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/node/8763