HỘI THẢO QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

           Ngày 02/10/2021, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với IDT Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến: “Quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Thư viện Trường Đại học” . Tham dự hội thảo về phía Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa có cô Huỳnh Thị Thu Thảo, Nguyễn Minh Chi, Nguyễn Thị Hải Hưng tham gia với 237 đại biểu đến từ 128 học viện, trường đại học và cao đẳng tham dự.

          Nội dung hội thảo tập trung vào việc quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Thư viện Trường Đại học - một vấn đề đang được quan tâm và chú trọng hiện nay. Các báo cáo viên đến từ các Trường Đại học và IDT Việt Nam trình bày các nội dung liên quan đến công tác quản lý dữ liệu khoa học công nghệ tại Thư viện Trường Đại học như xây dựng đề án cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ, hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học (RIMS), phát triển tài nguyên thông tin số và các vấn đề có liên quan, ứng dụng phần mềm quản lý DSpace- CRIS, dịch vụ học thuật đổi mới phục vụ mô hình trường đại học nghiên cứu. Bên cạnh nội dung trình bày của báo cáo viên, hội thảo đã tiếp nhận được nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi từ đại biểu tham dự hội thảo. Với những nội dung thiết thực được chia sẻ từ hội thảo giúp cho việc đưa ra mô hình quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ tại trường đại học ngày hoàn thiện hơn.

        Với chủ đề của hội thảo này, đây là cơ hội tốt cho  Thư viện các trường đại học có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý giá về cách thức thực hiện, ứng dụng công nghệ, chính sách sử dụng dành cho người dùng và các vấn đề thiết thực khác có liên quan đến quản lý dữ liệu khoa học công nghệ của trường đại học”.

                                                                        Huỳnh Thị Thu Thảo