Công tác xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ phòng ban 3

          Nhận thức được "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng" theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định mà ngay từ khi thành lập Chi bộ hay trong nhiệm kì 2020 – 2022 Chi bộ Phòng ban 3 luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ.

          - Về phía chi bộ:

              + Ngay từ đầu nhiệm kì, Chi bộ đã ra nghị quyết xây dựng và phân công đảng viên giúp đỡ các quần chúng ưu tú;

             + Luôn phối hợp chặt chẽ với tổ công đoàn, trưởng các đơn vị, chi đoàn giáo viên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, là nhân tố, gương mẫu trong từng đơn vị.

         - Về phía Đảng viên giúp đỡ: Theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng ưu tú, tiến trình lí lịch hồ sơ, báo cáo trong các cuộc họp chi bộ định kì.

        Nằm trong kế hoạch trên, sau một khoảng thời gian phấn đấu trong mọi hoạt động chuyên môn, đoàn thể, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa, Chi bộ Phòng ban 3 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Võ Hữu Hậu vào lúc 14h30 ngày 3/6/2021 tại Phòng họp 1.

        Đến dự Lễ kết nạp, có đồng chí PGS. Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phụ trách Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng ban 3, các quần chúng ưu tú của 3 đơn vị Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án, Thư viện cùng toàn thể Đảng viên chi bộ.

       Đồng chí Phạm Hoàng Đức – Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên, nêu nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên cũng như phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới. Sau khi được nhận quyết định, đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ 4 nhiệm vụ của người đảng viên hứa phấn đấu trung thành với đường lối của Đảng, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác,… xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

              

             

Đại biểu, chi bộ chụp ảnh kỉ niệm Lễ kết nạp Đảng viên mới

          Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí PGS. Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng ghi nhận Chi bộ Phòng ban 3 là một trong số các chi bộ làm tốt công tác phát triển Đảng và mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình trong mọi hoạt động, phấn đấu là tấm gương cho các đồng nghiệp trong đơn vị; Đại diện chi bộ, ghi nhận ý kiến chia sẻ của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu Trưởng nhà Trường và Chi bộ Phòng ban cố gắng hoàn thành tốt công tác phát triển như Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

                                                                                                      Huỳnh Thị Thu Thảo