Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa tham dự “Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thư viện"

           Sáng ngày 5/11/2020, bà Huỳnh Thị Thu Thảo – Giám đốc Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa đã tham dự “Hội nghị tập huấn triển khai luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thư viện" cùng với hơn 300 cán bộ thư viện hiện đang công tác tại Thư viện tỉnh, thư viện thành phố, huyên, thị xã, thư viện các trường phổ thông, các trường đại học, thư viện trong lực lượng vũ trang,...

 TS Cao Thanh Phước - Trưởng khoa Thư viện - Trường Đại học Văn hóa

                             Tp. Hồ Chí Minh  phổ biến Luật Thư viện

            Luật thư viện được thông qua ngày 21/11/2019 tại Kì họp thứ 8 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, gồm 6 chương, 52 điều.

Toàn cảnh Hội nghị

          Luật Thư viện được thông qua sẽ tác động rất lớn đối với sự phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học, góp phần tạo hành lang pháp lý, điều kiện phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.

           Luật Thư viện góp phần đảm bảo tính minh bạch và khả thi, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013 đồng bộ với các bộ luật, luật mới đã được ban hành.

          Luật Thư viện thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động thư viện; Nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thư viện; Tạo cơ sở pháp lý nâng cao khả năng, phát huy đầy đủ các chức năng của thư viện trong bảo vệ quyền tiếp cận thông tin, tri thức, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của Nhân dân; Góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Thị Thu Thảo