Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa tham dự Hội nghị lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ"
Ngày 7&8/10/2020, Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ" do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh – Nha Trang – Khánh Hòa.

 Đến dự hội nghị có ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng cục Thông tin KH & CN Quốc gia, lãnh đạo các sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên,...

Trường Đại học Khánh Hòa có Th.S Huỳnh Thị Thu Thảo – Giám đốc Thư viện, Tiến sĩ Bùi Thị Thanh Diệu, Th.S Đào Thị Mộng Uyển – Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng hơn 120 đại biểu đại diện Lãnh đạo các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước. 

                                             

                                                         Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng cục Thông tin KH & CN Quốc gia đã khái quát tình hình phát triển thư viện trong nước và quốc tế, liên hợp Thư viện là mô hình phổ biến trên thế giới, có xu hướng ngày càng gia tăng và quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các thư viện.

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tổng kết năm 2019 – 2020 và định hướng phát triển 2020 – 2021 của Liên hợp thư viện Việt Nam cũng như những cơ sở pháp lí mới cho hoạt động Liên thông thư viện tại Việt Nam với sự ra đời của Luật Thư viện và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật. Và mong muốn đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động liên thông, liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin tại Việt Nam của ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trình bày.

                                        

                                     Hình 2: Toàn thể thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị thông qua báo cáo Hoạt động bảo đảm thông tin khoa học và công nghệ của NASATI kết nối hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Hướng dẫn thực hành khai thác nguồn tin KH&CN trong quy trình nghiên cứu khoa học,….

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN sau 16 năm hoạt động. 2 đặc thù của cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động của Liên hợp Thư viện: số hóa và tăng cường tính liên kết trên nền tảng chia sẻ trong đó lựa chọn phát triển Liên hợp thư viện là nổ lực rất đúng hướng và đáng trân trọng.

Thứ trưởng cũng đề ra một số nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới

      1. Nâng cao hiệu quả phối hợp bổ sung các nguồn tin KH & CN quốc tế.

      2. Tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số của các thư viện trong bối cảnh CMCN lần thứ 4. Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các CSDL dùng chung của Liên hợp Thư viện…

      3. Đẩy mạnh chia sẻ nguồn tin KH & CN nội sinh trong phạm vi Liên hợp Thư viện cũng như với cộng đồng thông qua Đề án Hệ tri thức Việt số hóa;

      4. Phát triển các nền tảng số cho phép thu thập, kết nối, chia sẻ các nguồn tin KH & CN giữa các đơn vị thành viên theo các tiêu chuẩn dữ liệu chung và dựa trên cơ chế mở, công khai, minh bạch; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào tìm kiếm, khai thác và quảng bá các nguồn tin của Liên hợp thư viện.

      5. Cục thông tin KH & CN quốc gia nghiên cứu triển khai cung cấp dịch vụ đám mây (testbed) trên nền tảng Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam cho các nhà khoa học, các đơn vị thành viên Liên hợp thư viện để tiến hành các hoạt động thử nghiệm mô hình tính toán và phân tích dữ liệu.

                                                                            Huỳnh Thị Thu Thảo