Vụ trưởng Vụ thư viện đến thăm và làm việc với Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa
Nằm trong kế hoạch khảo sát hệ thống thư viện công cộng, thư viện các trường đại học ở một số tỉnh trong cả nước như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Tp. Hồ Chí Minh, Yên Bái, Lai Châu,…

để khảo sát thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cũng như lắng nghe những kiến nghị của các thư viện được khảo sát. Trên cơ sở đó, hoạch định, xây dựng chính sách thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt động thư viện tại Việt Nam.

       Đến làm việc với Thư viện trường Đại học Khánh Hòa:

                 - TS Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện;

               - Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Khánh Hòa;

               - Bà Phan Thị Kim Hạnh – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa.

   Về phía Trường Đại học Khánh Hòa có:

            - PGS.TS Chu Đình Lộc – Phó hiệu trưởng Nhà trường;

           - Th.S Huỳnh Thị Thu Thảo – Giám đốc Thư viện Trường cùng các thành viên của Sở, Phòng Văn hóa Thông tin.

       

Hình 1: Vụ trưởng Vụ Thư viện trao đổi với 

                                                        Lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa

       PGS. TS Chu Đình Lộc - Phó hiệu trưởng nhà Trường ghi nhận sự đến thăm và làm việc của Vụ trưởng với Thư viện Trường, đồng chí cũng trao đổi những định hướng phát triển của Thư viện cũng như của Trường trong thời gian tới.

        Đại diện Thư viện, bà Huỳnh Thị Thu Thảo đã báo cáo thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện tại Trường. Bảng báo cáo đã khắng định Thư viện là một trong những đơn vị trong Nhà trường ứng dụng khoa học và công nghệ khá tốt. Điển hình trong danh mục các trang thiết bị được đầu tư đều là các thiết bị cần cho 1 thư viện trong giai đoạn hiện nay như: Hệ thống phần mềm quản lý thư viện; Hệ thống cổng từ công nghệ RFID, trạm lập trình, trạm lưu thông; Thiết bị số hóa tài liệu; Hệ thống mượn - trả sách tự động; Hệ thống trả sách 24/7; Hạ tầng công nghệ thông tin có hệ thống Wifi tại Thư viện (ở cả 2 cơ sở), đảm bảo vận hành phần mềm quản lý thư viện, đảm bảo truy cập của giảng viên, sinh viên tham gia giảng dạy – học tập online, truy cập cổng thông tin thư viện,...

       Căn cứ chiến lược phát triển, kế hoạch hàng năm của Nhà trường, xu hướng phát triển của thư viện các trường đại học, Thư viện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

         - Đối khớp tài liệu trong đề cương chi tiết của chương trình đào với nguồn tài liệu hiện có của thư viện để có chính sách bổ sung tài liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, bạn đọc quan tâm trong và ngoài Nhà trường;

       - Tiếp tục số hóa nguồn tài liệu nội sinh, tài liệu quý kiếm không còn tái bản, nguồn tài liệu là giáo trình bắt buộc của sinh viên;

        - Tiếp tục mua quyền truy nhập các cơ sở dữ liệu trong nước, quốc tế để hỗ trợ giảng viên, sinh viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

       - ...

         TS Vũ Dương Thúy Ngà ghi nhận Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa là một trong số Thư viện đã ứng dụng khoa học và công nghệ. Đồng chí cũng tư vấn và là cầu nối để Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa tiếp cận với nguồn tài liệu của các Thư viện ở khu vực phía Bắc 

       

      Hình 2: Vụ trưởng Vụ Thư viện, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thông tin,..

                                        tham quan  Thư viện Trường

                                                                                   Huỳnh Thị Thu Thảo