Hướng dẫn, đào tạo người dùng tin

TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN


Là dịch vụ cung cấp các hướng dẫn giúp cho người sử dụng hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng thư viện một cách thành thạo; phát triển kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin khi sử dụng các công cụ tra cứu của Thư viện cũng như trên mạng internet.

1.   Đối tượng tập huấn:

-       Sinh viên, học viên các khóa, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất thuộc trường Đại học Khánh Hòa

-       Bạn đọc ngoài trường muốn đăng ký sử dụng Thư viện..

2.   Thời gian tổ chức

​- Tháng đầu tiên của mỗi năm học

- Tổ chức lớp tập huấn khi số lượng người dùng đăng kí đạt 30 người/lớp

3.   Địa điểm tổ chức

- Thư viện Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa (Tầng 1)

- Thư viện Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng - Nha Trang - Khánh Hòa

4.   Nội dung tập huấn

Phần I: 

 -        Giới thiệu thông tin chung, cơ sở vật chất trong thư viện

 -        Thông tin về các quy định và chính sách của thư viện;

 -        Trách nhiệm và quyền lợi của bạn đọc khi sử dụng thư viện.

  -        Hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên Cổng Thông tin thư viện;

  -        Giới thiệu khái quát về nguồn tài nguyên thông tin: tài liệu in, tài liệu số, ...;

  -        Cách thức tổ chức tài liệu trong thư viện và hướng tiếp cận;

  -        Cách thức khai thác và sử dụng tài liệu: sách, giáo trình, luận văn, luận án; tài liệu điện tử, tài liệu số,...

Phần III: 

 -         Các quy định cụ thể và cách sử dụng không gian, tiện ích tại các khu vực chức năng của thư viện 

 -         Các các dịch vụ triển khai tại thư viện.

Phần IV: 

 -         Bài test đánh giá kết quả đào tạo

 -         Tham quan các khu vực chức năng tại thư viện.

5.   Quy mô tổ chức

-       Mỗi ca tập huấn tối đa 60 sinh viên tham gia. 

-       Sinh viên hoàn thành buổi tập huấn sẽ được hưởng quyền sử dụng đầy đủ các dịch vụ của Thư viện, nếu tham dự không trọn vẹn, sinh viên sẽ phải tham dự lại vào 1 buổi thích hợp.

6.   Cách thức đăng ký

-       Đăng ký trực tiếp tại quầy Thông tin tầng 1 hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ mail của thư viện.

Trường hợp đăng ký theo nhóm, lớp thì đại diện mỗi nhóm, lớp đăng ký và gửi danh sách qua địa chỉ email thư viện thuvien@hufi.edu.vn ngay sau khi đăng ký trực tuyến thành công.

Lưu ý:

-       Thư viện sẽ phản hồi thông tin cho người đăng ký trong trường hợp ca đăng ký tham dự đã quá số lượng người cho phép.

-       Các trường hợp không có phản hồi, lịch hướng dẫn đương nhiên là lịch đã đăng ký.

-        Các thông tin khác vui lòng tham khảo thêm tại địa chỉ website http://ukh.edu.vn