• Sách tham khảo
  • 615.88
    Học thuyết âm dương và ý nghĩa của nó đối với y học hiện nay :
DDC 615.88
Tác giả CN Võ, Văn Dũng
Nhan đề Học thuyết âm dương và ý nghĩa của nó đối với y học hiện nay : Sách chuyên khảo / Võ Văn Dũng (ch.b), Võ Công Tú
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2019
Mô tả vật lý 121tr. : ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung của tài liệu được chia thành 3 chương. Chương 1 trình bày nguồn gốc và nội dung cơ bản của học thuyết âm dương. Chương 2 đi sâu vào phân tích những ứng dụng học thuyết âm dương trong lĩnh vực y học. Và chương 3 nêu ý nghĩa của học thuyết âm dương đối với việc chữa bệnh
Thuật ngữ chủ đề Y học-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Học thuyết âm dương
Tác giả(bs) CN Võ, Công Tú
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101000930
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151991
0026
004AE5CD787-E85D-484F-BF38-5D76934D9970
005202108071453
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210807145414|bchinm|y20210807144627|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a615.88|214
1001#|aVõ, Văn Dũng|cTs.|eChủ biên
24510|aHọc thuyết âm dương và ý nghĩa của nó đối với y học hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cVõ Văn Dũng (ch.b), Võ Công Tú
260##|aHuế : |bĐại học Huế, |c2019
300##|a121tr. : |bảnh ; |c21cm.|eThư mục : tr.120-121
520|aNội dung của tài liệu được chia thành 3 chương. Chương 1 trình bày nguồn gốc và nội dung cơ bản của học thuyết âm dương. Chương 2 đi sâu vào phân tích những ứng dụng học thuyết âm dương trong lĩnh vực y học. Và chương 3 nêu ý nghĩa của học thuyết âm dương đối với việc chữa bệnh
650#7|aY học|2BTKTVQGVN
650#7|aHọc thuyết|2BTKTVQGVN
653##|aHọc thuyết âm dương
7001#|aVõ, Công Tú
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101000930
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000930 CS1_Kho sách tham khảo 615.88 Sách tham khảo 1