• Từ điển
  • 615.8 T550Đ
    Từ điển cây thuốc Việt Nam :
DDC 615.8
Tác giả CN Võ, Văn Chi
Nhan đề Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới. T. 1 / Võ Văn Chi
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2018
Mô tả vật lý 1675tr. : hình vẽ ; 27cm.
Tóm tắt Gồm 2 phần chính. Phần đại cương: Nhận biết cây cỏ, Tên gọi của cây cỏ, Phân loại cây cỏ, Việc sử dụng cây cỏ làm thuốc trị bệnh bao gồm Tính năng của dược vật theo y học cổ truyền. Các nhóm hoạt chất của cây, Các bộ phận của cây được sử dụng làm thuốc, Các tính chất trị bệnh của cây cỏ, Trồng và thu hái cây thuốc, Bảo quản cây thuốc, Bào chế dược liệu, Các dạng thuốc thường dùng. Phần Cây thuốc mọc hoang và trồng ở Việt Nam, giới thiệu gần 3200 loài cây thuốc trong 3100 đề mục xếp theo vần Tiếng Việt.
Thuật ngữ chủ đề Dược học-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Cây thuốc-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Từ điển-BTKTVQGVN
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(2): 101000926-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151989
0028
004528855C1-1D0F-4232-821E-1D865C7B5C57
005202101271459
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020##|a9786046631989|c630000
039|a20210127145926|blienvtk|y20210127145649|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a615.8|bT550Đ|214
1001#|aVõ, Văn Chi
24510|aTừ điển cây thuốc Việt Nam : |bBộ mới. |nT. 1 / |cVõ Văn Chi
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aHà Nội : |bY học, |c2018
300##|a1675tr. : |bhình vẽ ; |c27cm.
520##|aGồm 2 phần chính. Phần đại cương: Nhận biết cây cỏ, Tên gọi của cây cỏ, Phân loại cây cỏ, Việc sử dụng cây cỏ làm thuốc trị bệnh bao gồm Tính năng của dược vật theo y học cổ truyền. Các nhóm hoạt chất của cây, Các bộ phận của cây được sử dụng làm thuốc, Các tính chất trị bệnh của cây cỏ, Trồng và thu hái cây thuốc, Bảo quản cây thuốc, Bào chế dược liệu, Các dạng thuốc thường dùng. Phần Cây thuốc mọc hoang và trồng ở Việt Nam, giới thiệu gần 3200 loài cây thuốc trong 3100 đề mục xếp theo vần Tiếng Việt.
650#7|aDược học|2BTKTVQGVN
650#7|aCây thuốc|2BTKTVQGVN
650#7|aTừ điển|2BTKTVQGVN
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(2): 101000926-7
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/4.12/tudiencaythuoct1thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000926 CS1_Kho sách tham khảo 615.8 T550Đ Từ điển 1
2 101000927 CS1_Kho sách tham khảo 615.8 T550Đ Từ điển 2