DDC 428
Tác giả CN Carstairs-McCarthy, Andrew
Nhan đề An Introduction to English Morphology : Words and Their Structure / Andrew Carstairs-McCarthy
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản Edinburgh : Edinburgh University Press, 2002
Mô tả vật lý 154tr. ; 22cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Morphology-BTKTVQGVN
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000293-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151988
0027
004E4593C2D-8F70-4735-9C4C-7AAEB6194629
005202101271227
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020##|a9781474428972|c657000
039|y20210127122756|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bI-311T|214
1001#|aCarstairs-McCarthy, Andrew
24510|aAn Introduction to English Morphology : |bWords and Their Structure / |cAndrew Carstairs-McCarthy
250##|aSecond edition
260##|aEdinburgh : |bEdinburgh University Press, |c2002
300##|a154tr. ; |c22cm.
650#7|aEnglish language|2BTKTVQGVN
650#7|aMorphology|2BTKTVQGVN
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000293-4
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/7.12/an introduction to english morphologthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000293 CS1_Kho sách ngoại văn 428 I-311T Sách ngoại văn 1
2 105000294 CS1_Kho sách ngoại văn 428 I-311T Sách ngoại văn 2