DDC 415
Tác giả CN Thomas, Linda
Nhan đề Beginning Syntax / Linda Thomas
Thông tin xuất bản Oxford : Blackwell, 1993
Mô tả vật lý 209tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Grammar-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Comparative-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề General-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Syntax-BTKTVQGVN
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000291-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151987
0027
004CF775D33-48AA-4A4F-A6F6-A98D87623AD0
005202101251437
008081223s1993 vm| vie
0091 0
020##|a9780631188261|c1633000
039|y20210125143716|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a415|bB201I
1001#|aThomas, Linda
24510|aBeginning Syntax / |cLinda Thomas
260##|aOxford : |bBlackwell, |c1993
300##|a209tr. ; |c24cm.
650#7|aGrammar|2BTKTVQGVN
650#7|aComparative|2BTKTVQGVN
650#7|aGeneral|2BTKTVQGVN
650#7|aSyntax|2BTKTVQGVN
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000291-2
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/7.12/beginning syntaxthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000291 CS1_Kho sách ngoại văn 415 B201I Sách ngoại văn 1
2 105000292 CS1_Kho sách ngoại văn 415 B201I Sách ngoại văn 2