DDC 808.5
Tác giả CN Carnegie, Dale
Nhan đề The Art of Public Speaking : Book 1 / Dale Carnegie, J. Berg Esenwein
Thông tin xuất bản Columbia : Mars Starship, 2020
Mô tả vật lý 101tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Public-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Speakimg-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Art-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Esenwein, J. Berg
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000285-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151984
0027
00487B8A8F5-68A8-45A4-9D5E-F1620379394F
005202101251058
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020##|a9781657754799|c443000
039|y20210125105833|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a808.5|bA100R|214
1001#|aCarnegie, Dale
24510|aThe Art of Public Speaking : |bBook 1 / |cDale Carnegie, J. Berg Esenwein
260##|aColumbia : |bMars Starship, |c2020
300##|a101tr. ; |c24cm.
650#7|aPublic|2BTKTVQGVN
650#7|aSpeakimg|2BTKTVQGVN
650#7|aArt|2BTKTVQGVN
7001#|aEsenwein, J. Berg
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000285-6
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/7.12/theart of publicthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000285 CS1_Kho sách ngoại văn 808.5 A100R Sách ngoại văn 1
2 105000286 CS1_Kho sách ngoại văn 808.5 A100R Sách ngoại văn 2