• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 910.3 T309C
    Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ Đại lý lữ hành :

DDC 910.3
Tác giả TT Dự án EU
Nhan đề Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ Đại lý lữ hành : Trình độ cơ bản / Dự án EU
Thông tin xuất bản H. : [s.n], 2009
Mô tả vật lý 181tr. : ảnh màu
Tùng thư Bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS
Tóm tắt Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ đại lý lữ lành mô tả các công việc của nhân viên đại lý lữ hành trong các Đại lý lữ hành hoặc các cơ sở tương tự, với trách nhiệm tư vấn cho khách hàng các cách lựa chọn khi đi du lịch và các chương trình du lịch trọn gói bao gồm các chi phí, thực hiện việc đặt chỗ và giữ chỗ, soạn thảo các tài liệu và nhận thanh toán.
Thuật ngữ chủ đề Đại lý lữ hành-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề VTOS-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152299
0025
004B2531547-CC73-493E-90F9-01B2B4F01AED
005202208171553
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20220817155410|bchinm|c20220817154251|dchinm|y20220817152052|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a910.3|bT309C|214
110 |aDự án EU
24510|aTiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ Đại lý lữ hành : |bTrình độ cơ bản / |cDự án EU
260##|aH. : |b[s.n], |c2009
300##|a181tr. : |bảnh màu
490 |aBộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS
520##|aTài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ đại lý lữ lành mô tả các công việc của nhân viên đại lý lữ hành trong các Đại lý lữ hành hoặc các cơ sở tương tự, với trách nhiệm tư vấn cho khách hàng các cách lựa chọn khi đi du lịch và các chương trình du lịch trọn gói bao gồm các chi phí, thực hiện việc đặt chỗ và giữ chỗ, soạn thảo các tài liệu và nhận thanh toán.
650#7|aĐại lý lữ hành|2BTKTVQGVN
650#7|aVTOS|2BTKTVQGVN
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2022/nvđailyluhanh/hoteljob.vn - nghiệp vụ đại lý lữ hành - vtos_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|d2|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào