• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 910.3 T309C
    Nhan đề: Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS : Phục vụ buồng /

DDC 910.3
Tác giả TT Dự án EU
Nhan đề Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS : Phục vụ buồng / Dự án EU
Thông tin xuất bản H. : [s.n], 2015
Mô tả vật lý 180tr. : ảnh màu
Tùng thư Bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS
Phụ chú ĐTTS : Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tổng cục Du lịch
Tóm tắt Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - nghề Phục vụ buồng được Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) xây dựng cho Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Nội dung của bộ tiêu chuẩn do một nhóm các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng cùng với sự hỗ trợ từ các tổ công tác kỹ thuật, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo du lịch.
Thuật ngữ chủ đề VTOS-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Phục vụ buồng-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152297
0025
0042B6B0392-E750-4033-AD59-F1CD7CA82373
005202208241545
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20220824154520|bchinm|c20220817155208|dchinm|y20220817145614|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a910.3|bT309C|214
110 |aDự án EU
24510|aTiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS : Phục vụ buồng / |cDự án EU
260##|aH. : |b[s.n], |c2015
300##|a180tr. : |bảnh màu
490 |aBộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS
500##|aĐTTS : Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tổng cục Du lịch
520##|aBộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - nghề Phục vụ buồng được Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) xây dựng cho Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Nội dung của bộ tiêu chuẩn do một nhóm các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng cùng với sự hỗ trợ từ các tổ công tác kỹ thuật, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo du lịch.
650#7|aVTOS|2BTKTVQGVN
650#7|aPhục vụ buồng|2BTKTVQGVN
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2022/buồng/vtos2013_housekeeping_vn_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào