DDC 495.7
Tác giả CN Cho Hang-rok
Nhan đề Tiếng Hàn thực hành. Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày / 3, Trình độ trung cấp : Chủ biên : Cho Hang-rok, Lee Jee-yuong; Đỗ Ngọc Luyến dịch
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2017
Mô tả vật lý 242 tr. ; (Tài liệu của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học)
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Trung cấp-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngọc Luyến
Tác giả(bs) CN Lee Jee-young
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152296
0025
004BF1570BF-9A23-4C0A-971B-1D3777530FBD
005202208261438
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20220826143905|bhungnth|c20220817083729|dhungnth|y20220817083632|zhungnth
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a495.7|bT306H|214
1001#|aCho Hang-rok|eChủ biên
24510|aTiếng Hàn thực hành. |n3, |pTrình độ trung cấp : |bTiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày / |cChủ biên : Cho Hang-rok, Lee Jee-yuong; Đỗ Ngọc Luyến dịch
260##|aTp.Hồ Chí Minh : |bTổng Hợp, |c2017
300##|a242 tr. ; |c(Tài liệu của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học)
650#7|aTiếng Hàn|2BTKTVQGVN
650#7|aTrung cấp|2BTKTVQGVN
650#7|aGiao tiếp|2BTKTVQGVN
7001#|aĐỗ Ngọc Luyến|eDịch
7001#|aLee Jee-young|eChủ biên
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2022/tiếng hàn 3/tiếng hàn 3-003thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào