DDC 495.7
Tác giả CN Cho Hang-rok
Nhan đề Tiếng Hàn thực hành. Tiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày / 1, Trình độ sơ cấp : Chủ biên : Cho Hang-rok, Lee Jee-yuong; Đỗ Ngọc Luyến dịch
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2009
Mô tả vật lý 246 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Sơ cấp-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngọc Luyến
Tác giả(bs) CN Lee Jee-young
Địa chỉ Tài liệu của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152294
0025
004A252D98B-05D8-4745-98FC-0552D578609B
005202209101307
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20220910130647|bhungnth|c20220817090521|dhungnth|y20220817082259|zhungnth
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a495.7|bT306H|214
1001#|aCho Hang-rok|eChủ biên
24510|aTiếng Hàn thực hành. |n1, |pTrình độ sơ cấp : |bTiếng Hàn thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày / |cChủ biên : Cho Hang-rok, Lee Jee-yuong; Đỗ Ngọc Luyến dịch
260##|aTp.Hồ Chí Minh : |bTổng Hợp, |c2009
300##|a246 tr. ;
650#7|aSơ cấp|2BTKTVQGVN
650#7|aTiếng Hàn|2BTKTVQGVN
650#7|aGiao tiếp|2BTKTVQGVN
7001#|aĐỗ Ngọc Luyến|eDịch
7001#|aLee Jee-young|eChủ biên
852 |aTài liệu của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2022/tiếng hàn 1/tiếng hàn 1-003thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào