• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.9225 C460S
    Nhan đề: Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. /

DDC 495.9225
Tác giả CN Mai, Ngọc Chừ
Nhan đề Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản Hà Nội: Giáo dục , 2020
Mô tả vật lý 307tr ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày: tổng luận; Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Hoàng, Trọng Phiến
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Nghiệu
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(1): 102000506
000 01570nam a2200289 a 4500
00152293
0025
003Thư viện Đại học Khánh Hòa
004D51CADBB-04CB-4EE1-B182-CB714D8F37E6
005202208160815
008130814s2020 vm| vie
0091 0
020##|c12700
024 |aRG_5 #1 eb1 i1
039|y20220816081535|zchinm
0410#|avie
08214|a495.9225 |214|bC460S
1001#|aMai, Ngọc Chừ
24510|aCơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. / |cMai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
250##|aTái bản lần thứ 13
260##|aHà Nội: |bGiáo dục , |c2020
300##|a307tr ; |c21 cm
520##|aTrình bày: tổng luận; Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt; Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt; Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
650#7|aTiếng Việt
7001#|aHoàng, Trọng Phiến
7001#|aVũ, Đức Nghiệu
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(1): 102000506
890|c0|d0|a1|b0
911##|aNguyễn Thị Hải Hưng
912##|aDương Hữu Kim Dung Đài
913##|aSL:45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000506 CS1_Kho giáo trình 495.9225 C460S Sách giáo trình 1