Duyệt theo bộ sưu tập Sách tham khảo (Tất cả)
Truyện đọc giáo dục đạo đức 1 / Trần Thị Bình, Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thành Nam
10-11-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / B.s.: Lưu Văn Nghiêm (ch.b.), Dương Hoài Bắc
01-11-2021
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tối ưu hoá quản trị tri thức số : Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện : Sách chuyên khảo
01-11-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Một số kỹ thuật dạy học tích cực trong nhà trường phổ thông / Nguyễn Minh Thiên Hoàng
21-10-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nguyên lý tiếp thị / Philip Kotler, Gary Armstrong ; dịch : Lại Hồng Vân, Kim Phượng, Hoài Phương, Chí Trung
19-10-2021
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình khởi sự kinh doanh / Chủ biên : Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
19-10-2021
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Reinventing Jobs - Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0 / Ravin Jesuthasan, John Boudreau ; Vũ Thị Hồng Ngân (dịch)
19-10-2021
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)