LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
English Conversation / : Anh ngữ đàm thoại giao dịch / Võ Văn Dũng, Nguyễn Hữu Hảo
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ , 1991
70tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Học thuyết âm dương và ý nghĩa của nó đối với y học hiện nay : Sách chuyên khảo / Võ Văn Dũng (ch.b), Võ Công Tú
Huế : Đại học Huế, 2019
121tr. : ảnh ; 21cm.

Nội dung của tài liệu được chia thành 3 chương. Chương 1 trình bày nguồn gốc và nội dung cơ bản của học thuyết âm dương. Chương 2 đi sâu vào phân tích những ứng dụng học thuyết âm dương trong lĩnh vực y học. Và chương 3 nêu ý nghĩa của học thuyết âm dương đối với việc chữa bệnh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tư tưởng chính trị - xã hội của Khổng Tử và ý nghĩa lịch sử / Võ Văn Dũng, Nguyễn Dương Thanh Nhàn
Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019
143tr. ; 21cm.

Những tiền đề hình thành tư tưởng chính trị - xã hội của Khổng Tử, nội dung tư tưởng chính trị - xã hội của Khổng Tử, giá trị, hạn chế và ý nghĩa lịch sử trong tư tưởng chính trị - xã hội của Khổng Tử
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tư tưởng chính trị thời kì Tiên Tần và ý nghĩa lịch sử của nó : Luận văn Thạc sĩ Triết học. Chuyên ngành Triết học / Võ Văn Dũng ; Đinh Ngọc Thạch (HDKH)
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh , 2010
132tr. ; 31cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5