LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Cây cỏ có ích ở Việt Nam /. Võ Văn Chi chủ biên, Trần Hợp T.2
H. : Gíao dục , 2002
1215 tr ; 27

Giới thiệu 1689 loại cây cỏ có ích với các đặc điểm hình thái, phân bố, sinh thái và công dụng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phân loại học thực vật - Thực vật bậc thấp / Dương Đức Tiến, Võ Văn Chi
H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp , 1978
261tr ; 24 cm

Ngành Bacteriophyta ( Vi khuẩn ). Algae ( Tảo ). Ngành Myxomycota ( Nấm ). Lichenes ( Địa y )
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phân loại học thực vật / : Thực vật bậc bậc thấp / Dương Đức Tiến, Võ Văn Chi
H. : Đại học và Trung học chuyên nghiệp , 1978
261 tr ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phân loại học thực vật / : Thực vật bậc cao / Võ Văn Chi, Dương Đức Tiến
H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp , 1978
549tr ; 24 cm

Trình bày: ngành dương xỉ trần, ngành rêu, ngành lá thông, ngành thông đất, ngành cỏ tháp bút, ngành dương xỉ, ngành thông, phân ngành thông, phân ngành cây gắm, ngành ngọc lan
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phân loại thực vật /. Lương Ngọc Toàn, Hoàng thị Sản, Phan Nguyên Hồng, Võ Văn Chi. T.1 /
H. : Giáo dục , 1978
233tr ; 24 cm

Trình bày: phân giới thực vật bậc thấp; Phân giới thực vật bậc cao
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)