LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam / Ngô Văn Ban
H. : Thanh niên , 2012
516 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam [Dân tộc Kinh (Việt)]. Ngô Văn Ban T. 4, Qu. 2 /
Hà Nội : Mỹ thuật, 2017
575tr. ; 21cm.

Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam [Dân tộc Kinh(Việt)]. Ngô Văn Ban T. 4, Qu. 1 /
Hà Nội : Mỹ thuật, 2017
575tr. ; 21cm.

Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Việt Nam thể hiện qua những ngôn từ, qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Con người, môi trường và văn hóa /. Nguyễn Xuân Kính nghiên cứu, giới thiệu. T.2
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016.
567 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kiến thức tổng hợp về những bí ẩn của con người : Sự kỳ diệu của con người /. Biên soạn và dịch: Trần Đăng Kiều Minh ... [và những người khác]. T.1
H. : Thông tin, 1990.
268tr. ; 19cm.

Gồm một số thông tin về những bí ẩn bên trong con người mà các nhà biên soạn sưu tầm được trong nhiều năm qua, chỉ tập hợp một số thông tin thu lượm chủ yếu qua sách báo nước ngoài và một số tư liệu lấy trên báo chí trong nước.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)