LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
A dictionary of modern English usage / H. W. Fowler
New York : Oxford University Press , 1968
725 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A dictionary of English Phrasal verbs and their Idioms / : Over 3000 phrasal verbs recommended for learners of English / Tom McArthur , Beryl Atkins
Thai Lan : Distributed , 1974
256 tr ; 18 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A dictionary of literary terms / Martin Gray
Hong Kong : York Press , 1984
239 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A dictionary of modern Britain / Michael Nation; David Christle
United Kingdom : Penguin English , 1991
106 tr ; 25 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Almanach. Những nền văn minh thế giới / Nguyễn Hoàng Điệp biên tập
H. : Văn hóa - Thông tin , 1996
2048 tr.

Giới thiệu về Lịch - Biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hóa cổ thần bí Đông Tây phương kỳ diệu, những nền văn minh nhân loại: di sản văn hóa - đất nước - con người và các phong tục kỳ lạ trên thế giới, khoa học kỹ thuật trong nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ 21
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)