LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
100 năm ngày Quốc tế lao động ( 1-5-1886 - 1-5-1896 ) / Nguyễn Quốc Hùng,Vũ Phương Minh, Phùng Hữu Phú
H. : Lao động , 1986
159tr ; 19 cm

Cội nguồn một ngày lịch sử. Ngọn cờ đỏ" Quốc tế lao động và cách mạng vô sản" tung bay và chiến thắng. Giai cấp công nhân và lao động VN với những ngày 1-5.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 vị hoàng đế tiêu biểu / Trung Phương
Tp.Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh , 2002
248 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
300 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên / Biên tậpLê Minh Độ, Lê Minh Hoài
H. : Chính trị quốc gia , 1998
433tr ; 19 cm

Trình bày 3 chương: Chương 1: Đảng cộng sản Việt Nam. Chương 2: Về tổ chức cơ sở Đảng. Chương 3: Đảng viên và công tác Đảng viên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
40 năm xây dựng Lực lựơng vũ trang nhân dân Việt Nam / Nhà xuất bản Sự thật
H. : Sự Thật , 1984
158tr ; 21 cm

Vai trò của Lực lựơng vũ trang nhân dân trong cách mạng Việt Nam. Xây dựng Lực lựơng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ cách mạng và hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
40 vụ tham nhũng khi sắp hạ cánh / Diệp Phong dịch
Tp.Hồ Chí Minh : Công an nhân dân , 2001
598 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)