LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Sư tử mèo chế tác và múa / Hoàng Choóng
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2016
148tr. ; 21cm.

Giới thiệu tầm ảnh hưởng của múa sư tử mèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam. Tìm hiểu về nguồn gốc, luật sư tử mèo, chế tác con sư tử mèo, bộ nhạc gõ, võ thuật - biên chế người cùng đạo cụ và một số bài múa sư tử mèo.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
"Giao lưu văn hóa Việt - Trung ở tỉnh Khánh Hòa hiện nay" : Khóa luận tốt nghiệp / Ngô Thị Mai Ly, Nguyễn Thị Nga (Gv hướng dẫn)
Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2020
84tr. ; 30cm.

Một số vấn đề lý luận về giao lưu văn hóa và khái quát mối quan hệ Việt - Trung; những bình diện chủ yếu của giao lưu văn hóa Việt - Trung ở tỉnh Khánh Hòa; triển vọng và một số giải pháp thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Trung ở Khánh Hòa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tân / Lê Thúy Quỳnh
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm.

Giới thiệu vài nét sơ lược về người Thái trắng vùng Tây Bắc. Trình bày về văn hóa dân gian, tín ngưỡng và những bản trường ca về khát vọng cuộc sống của dân tộc Thái trắng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng Mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hòa
Hà Nội : Sân Khấu, 2016
831tr. ; 21cm.

Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
<1000 = Một nghìn> câu hỏi về Lịch sử Việt Nam & truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả
Tp.Hồ Chí Minh : Nhà Văn hóa Thanh niên - Trẻ, 2003
247tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)