LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Điều hành du lịch & Đại lý lữ hành / Dự án EU
H. : [s.n], 2015
126tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ An ninh khách sạn : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2008
126tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ Đại lý lữ hành : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2009
181tr. : ảnh màu
Dự án EU
Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ đại lý lữ lành mô tả các công việc của nhân viên đại lý lữ hành trong các Đại lý lữ hành hoặc các cơ sở tương tự, với trách nhiệm tư vấn cho khách hàng các cách lựa chọn khi đi du lịch và các chương trình du lịch trọn gói bao gồm các chi phí, thực hiện việc đặt chỗ và giữ chỗ, soạn thảo các tài liệu và nhận thanh toán.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2009
247tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2009
242tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)