LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Bốn học thuyết truyền thông : Thuyết Độc đoán, thuyết Tự do, thuyết Trách nhiệm xã hội, thuyết Toàn trị Xô Viết. Những quan điểm về báo chí nên trở thành như thế nào và nên làm gì / Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm; Lê Ngọc Sơn dịch
Hà Nội : Tri thức, 2018
263tr. ; 21m.

Bao gồm bốn học thuyết cơ bản về báo chí của phương Tây: Thuyết Độc đoán hình thành từ các thế kỷ mà chế độ độc tài về chính trị cầm quyền từ thời Plato đến Machiavelli; thuyết Tự do hình thành từ thời Milton, Locke, Mill và thời kì Phục hưng; thuyết Trách nhiệm xã hội hình thành từ thời kì cải cách truyền thông và trong những nghi ngờ triết lí thời kì Phục hưng; và thuyết Toàn trị Xô viết hình thành trong thời kì Marx, Lenin, Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô... Thuật ngữ chủ đề Học thuyết
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Học thuyết âm dương và ý nghĩa của nó đối với y học hiện nay : Sách chuyên khảo / Võ Văn Dũng (ch.b), Võ Công Tú
Huế : Đại học Huế, 2019
121tr. : ảnh ; 21cm.

Nội dung của tài liệu được chia thành 3 chương. Chương 1 trình bày nguồn gốc và nội dung cơ bản của học thuyết âm dương. Chương 2 đi sâu vào phân tích những ứng dụng học thuyết âm dương trong lĩnh vực y học. Và chương 3 nêu ý nghĩa của học thuyết âm dương đối với việc chữa bệnh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên Ngô Văn Lương, …[et al.]; Biên tập Lê Minh Nghĩa, Ngô Vũ
Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị quốc gia , 2003
305tr ; 19 cm

Trình bày12 chương: Giới thiệu và luận giải một cách tổng quát sự ra đời và phát triển của các học thuyết kinh tế chủ yếu của nhân loại từ thế kỷ XVI đến những năm gần đây của thế kỷ XX, tác giả trình bày rõ điều kiện, hoàn cảnh ra đời, nội dung lý luận cơ bản, đặc điểm phương pháp luận của học thuyết kinh tế ở mỗi giai đoạn phát triển nền kinh tế qua các thời đại khác nhau
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)