ĐĂNG KÍ LÀM THẺ THƯ VIỆN

 

STT

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Thời gian

Văn bản

  1.  

BPPV

Nhận tập tin (Excel) dữ liệu sinh viên từ P.ĐT

01 ngày (sau kết thúc nhập học)

  

  1.  

BPPV

Chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu của PMTV

01 ngày

PMTV

  1.  

BPPV

Import dữ liệu sinh viên vào PMTV

½ ngày

PMTV

  1.  

BPPV

Tiếp nhận ảnh sinh viên từ P.CTSV

½ ngày

 

  1.  

BPPV

Nhập ảnh sinh viên vào PMTV

½ ngày

PMTV