• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 362.18 C120N
    Nhan đề: Cẩm nang sơ cứu : Dành cho lứa tuổi 7+

DDC 362.18
Nhan đề Cẩm nang sơ cứu : Dành cho lứa tuổi 7+
Thông tin xuất bản H. : Kim Đồng, 2022
Mô tả vật lý 64 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Cẩm nang-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sơ cứu-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Địa chỉ Tài liệu giảng viên cung cấp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154946
0026
0047B866F1F-C49F-4321-991D-412CACFDC480
005202405021631
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20240502163215|bukh049|y20240502161014|zukh049
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a362.18|bC120N
24510|aCẩm nang sơ cứu : Dành cho lứa tuổi 7+
260##|aH. : |bKim Đồng, |c2022
300##|a64 tr. ; |c19 cm
650#7|aCẩm nang|2BTKTVQGVN
650#7|aSơ cứu|2BTKTVQGVN
650#7|2BTKTVQGVN
650#7|2BTKTVQGVN
7001#|aNguyễn, Thị Thanh Thủy
852 |aTài liệu giảng viên cung cấp
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2024/thao/nguyenthithanhthuy/nguyễn thị thanh thủy_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào