• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 378.3 T103L
    Nhan đề: Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học /

DDC 378.3
Tác giả TT Tổ Công tác triển khai Đề án 1665
Nhan đề Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học / Tổ Công tác triển khai Đề án 1665
Thông tin xuất bản [s.l.] : [s.n.]
Mô tả vật lý 77 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tài liệu-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Hỗ trợ-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tham khảo-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154937
0026
0041FD1AE41-6326-4F48-8577-F2D613F19594
005202403110928
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240311092851|bukh049|y20240311083120|zukh049
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a378.3|bT103L|214
110 |aTổ Công tác triển khai Đề án 1665
24510|aTài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học / |cTổ Công tác triển khai Đề án 1665
260##|a[s.l.] : |b[s.n.]
300##|a77 tr.
650#7|aTài liệu|2BTKTVQGVN
650#7|aHỗ trợ|2BTKTVQGVN
650#7|aTham khảo|2BTKTVQGVN
653##|aSinh viên
653##|aKhởi nghiệp
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2024/thao/tài liệu khởi nghiệp dành cho sinh viên/tài liệu khởi nghiệp dành cho sinh viên_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào