• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 378.3 T103L
    Nhan đề: Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp.

DDC 378.3
Tác giả TT Tổ Công tác triển khai Đề án 1665
Nhan đề Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp. Tập 2 / Tổ Công tác triển khai Đề án 1665
Thông tin xuất bản [s.l.] : [s.n.]
Mô tả vật lý 64 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tài liệu-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Hỗ trợ-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tham khảo-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154936
0026
00454164C86-159E-49C7-8506-5F753155959E
005202403111001
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240311100132|bukh049|c20240311083245|dukh049|y20240311081556|zukh049
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a378.3|bT103L|214
110 |aTổ Công tác triển khai Đề án 1665
24510|aTài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp. |nTập 2 / |cTổ Công tác triển khai Đề án 1665
260##|a[s.l.] : |b[s.n.]
300##|a64 tr.
650#7|aTài liệu|2BTKTVQGVN
650#7|aHỗ trợ|2BTKTVQGVN
650#7|aTham khảo|2BTKTVQGVN
650#7|2BTKTVQGVN
653##|aKhởi nghiệp
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/2024/thao/tài liệu tham khảo dành cho cb hỗ trợ khởi nghiệp/tài liệu tham khảo dành cho cb hỗ trợ khởi nghiệp_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào